loading image
AlgoFlow logo
Logga in

Gör Mer med Mindre

Optimera era befintliga lagerresurser
med ett datadrivet beslutsfattande.
AlgoFlow är utformat för att fungera tillsammans med ert befintliga WMS

Kontakta oss

Vad är AlgoFlow?

Med Data Skapar vi Industri 4.0

Vi samlar in all data från er verksamhet via befintliga källor, sensorer och IoT-enheter.
Därefter transformerar vi verksamheten inte bara idag utan också in i framtiden.

AlgoFlow logo
Fortsätt

Data is important, but I prefer facts

Taiichi Ohno

Originator of the Toyota Production System

Få din Data
Att jobba för Dig

Data kan ofta framstå som abstrakt.
Men med rätt verktyg, kan abstraktion bli insikter.
Med AlgoFlow kan ni både identifiera ineffektiviteter,
och förebygga dem innan de hinner inträffar.

html Logo
Ai
Neural networks logo
Neural networks
Gauss equation
Gauss
Markov equation
Markov
Poisson equation
poisson
IOT image
IOT
Big data image
Big Data

Hur används AlgoFlow?

Saker våra verktyg gör
Just Nu

Image describing warehouse stacking of items
Lagerplanering med AI
Med rätt plats och grupperingar av lagerinventarierna minskas plocktiderna drastiskt.
Image describing automation
Automatiserad Uppgiftsfördelning
Med AlfoFlow kan varje uppgift ske i rätt tid, med rätt resurser och med rätt person.
Image describing analytics with AI and Big Data,
Processoptimering med Big Data & AI
Med en detaljanalys av datan kan nuvarande ineffektiviteter åtgärdas och förebyggas.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
AlgoFlow logo
©2023 Tixy Ab All rights reserved